El Gabinet Dr.Cornellà, va ser fundat pel Dr. Josep Cornellà Canals (Girona, 1.950 – 2.014).

Llicenciat en Medicina i Cirurgia, per la Universitat de Navarra, l’any 1.974, s’especialitza en Pediatria a la Universitat de Barcelona l’any 1.977.

Des del 1.977 fins al 1.980, compagina l’exercici de la Medicina pediàtrica a l’Hospital provincial de Santa Caterina, de Girona, amb la direcció de l’“Hogar Infantil Ntra.Sra. de la Misericordia” (antic Hospici de Girona). En aquest centre introdueix diverses reformes per millorar la qualitat de vida dels infants, i posa en marxa dos pisos d’acollida (Segre i Sobrequés) que son els inicis dels actuals CRAE.

El seu interès pels efectes que té, en la vida d’un infant l’abandonament i mancança de la família, el porten a elaborar la tesis doctoral, amb un estudi sobre aquest camp. Amb el títol de “La deprivación familiar”, obté el grau de Doctor a la Universitat de Navarra, amb la qualificació d’Excel·lent.

Al llarg del seu exercici professional, hi ha una atenció i dedicació preferent a l’etapa de l’adolescència i a les dificultats i trastorns que en són propis. Això es plasma en la publicació de diversos treballs en revistes mèdiques i col·laboracions en cursos, seminaris i congressos d’àmbit nacional i també internacional, que li comporten nombrosos reconeixements.
L’any 1.996, és escollit President de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente, càrrec en el que treballa fins el 2.004.
Publica el llibre “Parlem de l’adolescència”, edit.CCG. , el març del 2.008
L’any 2.001, obté el “Màster en Psiquiatria Infanto-juvenil”, a l’Universitat Autònoma de Barcelona.
Posteriorment, es gradua com a “Expert en Autisme”, a la Facultat de Medecina de Montpeller (França), l’any 2.003.
En aquesta mateixa Facultat francesa, obté el diploma d’ “Especialista en trastorns del vincle familiar”.
Membre de la Asociación Española de Psiquiatria del niño y el adolescente, l’any 2.011, va ser escollit President de la “Sociedad de Psiquiatria infantil”, dins de l’ “Asociación Española de Pediatria”, càrrec que tenia en morir.

En reconeixement a la seva trajectòria professional, l’ Asociación Española de Pediatria, va acordar el gener de 2.015, donar el nom de “Beques Josep Cornellà Canals”, a les que atorga anualment per la formació de joves pediatres.

En el Gabinet Dr. Cornellà, va desenvolupar la major part de la seva tasca d’atenció a medicina de l’adolescent i trastorns associats, així com a trastorns de salut mental i dificultats d’aprenentatge de nens i joves.
A partir de l’any 2.006, incorpora al Gabinet a la seva filla, Maria Gràcia Cornellà Font, amb qui desenvolupa un enriquidor treball en equip.

Malauradament, la mort gairebé sobtada el juny de 2.014, va truncar aquesta excel·lent trajectòria i des d’aleshores, la seva filla ha recollit el seu llegat i és qui es troba al davant d’aquest Gabinet.

ANAR AL BLOG >>

Dr. Cornellà

Fotografia: Aniol Resclosa